مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت در سیالات /دانشگاه آزاد / معدل 13.82

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  خدمات مهندسی مدیریت صنایع
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ بازرس کنترل کیفی ساپکو
 • مهر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  خدمات مهندسی فهامه
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ بازرس کنترل کیفی شرکت سازه گسترسایپا
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  خدمات مهندسی ارتقاگستر پویا
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ بازرس کنترل کیفی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد
  مربی مکانیک و برق خودرو
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۶
  فنی و حرفه ی
  مربی مکانیک خودرو

  توضیحات: آموزش و تسلط بر کلیه قطعات خودرو

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آشنا با مباحث کنترل کیفیت خودرویی نظیر تست پلن ، کنترل پنل، آدیت فرایند و محصول، SPC، MSA،SQA،FMEA،ISO TS

دانش تخصصی

 • کارشناس کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: تربیت کارشناس کنترل کیفیت از جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با اکسل و solid works
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: تربیت کارشناس کنترل کیفیت از جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
https://.com