مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    فوق دیپلم الکتروتکنیک
    گرایش تاسیسات الکتریکی /دانشگاه آزاد / معدل 12

ابزار و نرم افزار

  • کامپیوتر
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com