مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 15.69

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت آدیش الکترونیک
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارگاه حسابداری متناسب با بازار کار

ابزار و نرم افزار

 • microsoft office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی سپیدار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی فراپیام
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارگاه حسابداری متناسب با بازار کار
https://.com