مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد شيمي
  گرایش كاربردي /دانشگاه ازاد كرج

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۱
  پاستور تهران
  داروسازی و بیو تک/ R&d

پروژه ها

 • 1392
  چاپ مقاله پليمر هاي زيست تخريب پذي
  محقق و مجري طرح

  توضیحات: تسلط بر ازمايشهاي شيمي تَر و شيمي دستگاهي
  تسلط بر بيوتكنولوژي و كشت سلول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ایزو ١٧٠٢٥
  80% Complete
  عنوان مدرک: مميزي ازمايشگاه

ابزار و نرم افزار

 • Acdl
  80% Complete
  عنوان مدرک: أفيس شيمي
دانش تخصصی
 • ایزو ١٧٠٢٥
  80% Complete
  عنوان مدرک: مميزي ازمايشگاه
https://.com