مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد اگرواكولوژي
  گرایش محيط زيست كشاورزي /دانشگاه دانشگاه ملي زابل

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شركت توليدي پرديس
  بازاریابی و فروش/ كارشناس تحقيق و توسعه بازار
 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شركت صنايع شيميايي سبز گل
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فني و فروش

  توضیحات: كارشناس فني و فروش استان فارس و بوشهر
  شناخت كامل نيازهاي كشاورزي منطقه بوشهر و فارس در فصل زارعي
  اطلاعات كامل از نحوه تاثيرگذاري كودها و عناصر غذايي در گياهان و مركبات

افتخارات

 • 1394
  استعداد درخشان دانشگاه ملي زابل با معدل ١٩/٠٩

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ١-مطالعه كتاب هاي علمي بخصوص در زمينه محيط زيست و فيزيولوژي گياهان زراعي
 • ٢-ورزش واليبال
 • ٣-علاقه زياد به تكنولوژي در زمينه موبايل و ساير
 • ٤- داراي روحيه تيمي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندس کشاورزی-تغذیه گیاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL مقدماتي و پيشرفته

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales(فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندس کشاورزی-تغذیه گیاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL مقدماتي و پيشرفته
https://.com