مختصری از من

به عنوان شخصی که به خود اعتماد دارم شاید سابقه کاری مکتوب زیادی نداشته باشم ولی در هر کاری سعی میکنم بهترین باشم و از حداکثر توان خود را در زمینه کار مورد نظر استفاده کنم،روحیه کار گروهی و روابط عمومی بالا و تعهد کاری بالا در هر کاری از ویژگی های خوب من محسوب میشود و در زمینه حل مساله و خلاقیت در هر گروهی که شرکتت کردم از دید دیگران بهترین بوده ام و سعی میکنم هیچ وقت به بن بست فکر نکنم و برای هر مساله ای بهترین و سریعترین راه حل را پیدا کنم.بارزترین ویژگی من یادگیری بسیار سریع است.
بیشترین علاقه من در زمینه های کامپیوتری و نرم افزاری است ولی در هر زمینه ای سعی میکنم یاد بگیرم و کارم را به بهترین نحو انجام دهم که این ویژگی انعطاف پذیری من است که اطلاعات عمومی بالایی در زمینه های مختلف دارم که به دلیل مطالعه زیاد میباشد.همچنین آشنایی زیادی با نرم افزارهای اجتماعی دارم.

افتخارات

 • 1390
  از سال 90 تا 93 جز سه فر اول گروه ترویج و آمورزش کشاورزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDF
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDF
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com