مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم علوم تجربی
  گرایش تجربی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت نیاز مهتاب
  مالی و حسابداری/ تاسیساتی و کارگر
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳
  افراس سازان غرب
  مالی و حسابداری/ تاسیساتی و کارگرتولید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اشنایی با کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: خوب

ابزار و نرم افزار

 • asdl درجه 1و2
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی با کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: خوب
https://.com