مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / معدل 14.5
https://.com