مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  پارس مرکبات
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازاریابی و فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک: mba

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازاریابی و فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک: mba
https://.com