مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی آمار
  /دانشگاه آزاد اراک

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۹۰
  کارخانه نورد آلومینیوم
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست منابع انسانی

  توضیحات: مسئول طبقه بندی مشاغل و کارشناس اداری ( منابع انسانی و تعیین حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان )
  سرپرست آموزش
  سرپرست روابط عمومی
  با حفظ سمت سرپرست کارگزینی
  دبیر جلسات مدیران، روسا و سرپرستان
  دبیر آماده سازی گزارشات مجمع عمومی و مدیران
  ممیز و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی
  دستیار ارشد مدیریت

  در شرکت کویر موتور

  دستیار ارشد مدیریت سازمان،
  مدیریت ارتباط با مشتریان،
  تبلیغات و روابط عمومی و پنل اس ام اس،
  مسئول اسناد و مدارک موتورسیکلتها،
  مسئول شکایات مشتریان،
  گزارشات و آمار فروش و موجودی،

پروژه ها

 • 1394
  طبقه بندی مشاغل، نیارسنجی آموزشی، ایزو
  مسئول

افتخارات

 • 1395
  دستیار ارشد مدیریت سازمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com