مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1383
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه سراسری غیر انتفاعی ارشاد دماوند / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی شاهدان. موسسه بنیاد برکت وابسته به ستاداجرایی فرمان امام (ره) . موسسه حسابرسی شاهدان
  مالی و حسابداری/ حسابرس. رییس حسابداری. حسابرس ارشد
  تصویر مدرک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حسابداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حسابداری
https://.com