مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1394
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.81
https://.com