مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد علی ابادکتول / معدل 13.95

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com