مختصری از من

جوان و پر انرژِی هستم ، بطوریکه در همین مدت کم حرفه کاری توانسته ام خود را به شغل و به همکارانم ثابت کنم . fast learner هستم و حتی اگر چیزی را ندادم به سرعت بر آن مسلط خواهم شد . روحیه همکاری همراه با روابط عمومی بالا ، تسلط سریع بر کار و قدرت تصمیم گیری در شرایط بحرانی از ویژگی های بارز اینجانب است که می توانم فرد مفیدی برای پیشبرد اهداف شرکت شما باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش ترموسینتیک و کاتالیست /دانشگاه زاهدان
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش جنرال ( پالایش ، پتروشیمی ، گاز ) /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر / معدل 16.49

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پالایش نفت بندرعباس
  مهندسی شیمی/ کارمند

  توضیحات: متاسفانه بدلیل حفاظت اطلاعات شغلی از بیان آنها معذورم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی شیمی
 • غواصی
  40% Complete
  عنوان مدرک: cmas تک ستاره

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی شیمی
 • غواصی
  40% Complete
  عنوان مدرک: cmas تک ستاره
https://.com