مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ
    گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
https://.com