مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com