مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور شهریار / معدل 12.04

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  سایت ساز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس وب
 • فروردین ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۸۸
  لتو
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ تبلیغات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ویرایشگر XML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Service
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web API
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JSON
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Fundation Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Red Gate ToolBelt
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telegram Bot
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Instagram Programming with C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ویرایشگر XML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Service
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web API
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JSON
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Fundation Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Red Gate ToolBelt
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telegram Bot
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Instagram Programming with C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com