مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی آمار
  گرایش آمار /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 14
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم آمار
  گرایش آمار /دانشگاه غیر انتفاعی صدرا / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۸
  مرکز طبی کودکان تهران
  کار آموزی

  توضیحات: - تکمیل نمودار ها و جداول مقایسه پیشرفت کاری در نیم فصل اول و دوم سال 87 مرکز طبی کودکان
  - سنجش میزان رضایت مندی مراجعین به درمانگاه و کلینیک مرکز طبی کودکان
  - مقایسه عملکرد کلینیک در دو نیم فصل سال 87
  - مقایسه عملکرد درمانگاه در دو نیم فصل سال 87
  - ارائه پیشنهاد برای بالا بردن سطح کیفیت خدمات و میزان رضایت مندی مراجعین به مرکز

پروژه ها

 • 1390
  بررسی میزان رضایت عمومی از خدمات الکترونیک بانک ملی ایران و عوامل موثر بر آن
  پژوهشگر
 • 1388
  سنجش سطح اطلاع مردم از بیماری کودکان
  پژوهشگر
 • 1388
  میزان رضایت اهالی منطقه 15 از شهرداری منطقه در زمینه طرح عمرانی امام علی (ع)
  تحلیلگر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com