مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط
  /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بیمه پاسارگاد
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی منظر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای GIS, Autocad, Google sketch up, Landscape Real time, lumion
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی منظر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com