مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه صنعتی اراک / معدل 17.04

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله های کنفرانسی با عناوین: 1-ضریب شدت تنش با استفاده از روش تابع وزن برای ترک نیمه بیضوی در یک صفحه متناهی تحت بارگذاری کششی وخمشی 2-محاسبه ضریب شدت تنش ترک داخلی طولی در مخازن تحت فشار با استفاده از روش تابع وزن 3-شبیه سازی خطی و غیرخطی سطح تماس اتصالات با استفاده از المان تیر- مانند مقاله های Isi: 1-Linear and nonlinear simulation of joints cotact surface using beam-like component 2-(Dynamic modeling and nonlinear parameter identification of nonlinear contact interfaces (Under review

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Ansys
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار متلب +برنامه نویسی متلب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Adams
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های word و power points
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی و پسیجز
https://.com