مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زمین شناسی
  گرایش زمین شناسی /دانشگاه بیرجند / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت پارس زمین باقران
  مسول پی جویی و اکتشاف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی با نرم افزار های اتوکد-سورفر-gis-affice-global mapperو ...
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com