مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه جهان دیده

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  رشته فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری
 • 1385
  دیپلم الکترونیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سفر
 • فوتبال
 • کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com