مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
  /دانشگاه علوم پزشکی تهران / معدل 17
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی بهداشت عمومی
  گرایش مبارزه با بیماری ها /دانشگاه علوم پزشکی تبریز / معدل 15
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم بهداشت عمومی
  گرایش مبارزه با بیماری ها /دانشگاه علوم پزشکی ارومیه / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com