مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش تكنولوژي عمران /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  آزاد
  مهندسی عمران/ معماری/ مجري ساختمان
 • مرداد ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  آزاد
  مهندسی عمران/ معماری/ مديريت پيمان مجري محاسب

  توضیحات: محاسبات ساختمان و تجزيه تحليل مهندسي

پروژه ها

 • 1387
  ساختمان باغ شاطر و ساختمان علوي
  مجري محاسب

  توضیحات: محاسب ١٢ ساختمان مسكوني و مجري و مديريت پيمان ٢ ساختمان مسكوني

دانش تخصصی

 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  80% Complete
  عنوان مدرک: عمران

ابزار و نرم افزار

 • safe ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  80% Complete
  عنوان مدرک: عمران
https://.com