مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1380
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه لاهیجان / معدل 14.3

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۲ تا هم اکنون
  بانک پارسیان
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس به مدت 5 سال .رئیس اداره به مدت 7 سال

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سخت افزار و شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سخت افزار و شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com