مختصری از من

پیشینه شغلی

  • آبان ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
    شرکت تینا صنعت مبدل
    کارگر تولید
https://.com