مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش ایمنی و بهداشت و محیط زیست /دانشگاه دانشگاه صنعت نفت آبادان

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  وزارت نفت
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  سابقه مقاله در کنفرانس داخلی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com