مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 16.78
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه اصفهان / معدل 14.98

پروژه ها

 • طرح جامع آموزش کارکنان آستان قدس رضوی
  کارشناس ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statstica
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AMOS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com