مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد فوق ليسانس مترجمي زبان انگليسي
  گرایش مترجمي زبان انگليسي /دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مترجمي زبان انگليسي
  گرایش مترجمي زبان /دانشگاه ازاد كازرون-
 • 1381 تا 1385
  دیپلم هنر
  گرایش گرافيك

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: فوق ليسانس مترجمي زبان انگليسي
 • آموزش و مترجمی
  20% Complete
  عنوان مدرک: فوق ليسانس مترجمي زبان انگليسي

ابزار و نرم افزار

 • مدرک کامپیوترICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک: ديپلم مدرك ٧ گانه ICDL

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: فوق ليسانس مترجمي زبان انگليسي
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: فوق ليسانس مترجمي زبان انگليسي
 • آموزش و مترجمی
  20% Complete
  عنوان مدرک: فوق ليسانس مترجمي زبان انگليسي
https://.com