مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com