مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد خوی / معدل 14.55
https://.com