مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1389
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شمال / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  حراست نفت
  سخت افزار و شبکه/ مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه و زیر ساخت
 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آژانس تبلیغاتی تمام خدمت بادکوبه
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فناوری اطلاعات
 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت صنعتی کولاسکو
  سخت افزار و شبکه/ مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه و زیر ساخت
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت ایران دلکو
  سخت افزار و شبکه/ مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه و زیر ساخت
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت طلایه افشان
  سخت افزار و شبکه/ مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه و زیر ساخت
 • آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  موسسه مالی و اعتباری جاهد
  سخت افزار و شبکه/ مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه و زیر ساخت
 • خرداد ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  گروه مپنا نصب نیرو
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فناوری اطلاعات

افتخارات

 • 1394
  مقاله برتر همایش فناوری اطلاعات گروه مپنا با موضوع PC over IP بر بستر رایانش ابری

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • MCITP 2008
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft lync
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Skype for business server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft sharepoint administration
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware NSX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware VDI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft HyperV
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CCNP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CIPT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco ACS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Security (ASA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Center Design infrastructure
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solarwinds
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PRTG
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Zabbix
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Open view
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux Hosting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Multi tenant services
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Hosting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OpenStack
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cloud Computing SAAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cloud Computing IAAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Storage SAN
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Storage NAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Servers
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Storages
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAN Product
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EMC VNX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Tape Product
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Backup Exec
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Veeam Backup
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Product
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Product
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Robotic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Integrated Management Systems TUVnord
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Green management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Leadership (رهبری تیم)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ssl certificate professional
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCITP 2008
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft lync
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Skype for business server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft sharepoint administration
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware NSX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware VDI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft HyperV
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Citrix
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CCNP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CIPT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco ACS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Security (ASA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Center Design infrastructure
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solarwinds
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PRTG
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Zabbix
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Open view
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux Hosting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Multi tenant services
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Hosting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OpenStack
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cloud Computing SAAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cloud Computing IAAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Storage SAN
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Storage NAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Servers
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Storages
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAN Product
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EMC VNX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Tape Product
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Backup Exec
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Veeam Backup
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Product
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Product
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Robotic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Integrated Management Systems TUVnord
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Green management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Leadership (رهبری تیم)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ssl certificate professional
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com