مختصری از من

See my linkedin:
https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=prof-edit-edit-public_profile

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه خواجه نصیر طوسی / معدل 17.08
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه تفرش / معدل 16.03

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت صنایع هفت الماس
  مهندسی صنایع/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: اجرای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شایستگیهای کلیدی سازمان
  تدوین شناسنامه مشاغل سازمان (350 پست سازمانی) بر اساس مدل ONET و لینک شناسنامه مشاغل با سیستم ارزیابی عملکرد.
  همکاری در تدوین و اصلاح چارت سازمانی و براورد هزینه چارت
  آشنایی با ماهیم برنامه ریزی اموزشی، KIRK PATRICK model, HR competency models, BSC

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بهمن دیزل
  مهندسی صنایع/ کارشناس تضمین کیفیت

  توضیحات: تدوین، بازنگری و استقرار ، پایش شاهص های فرآیندها (KPI,PI, RI)
  تدوین روش ها و دستورالعملهای مربوط به هر فرآیند
  آدیت فرآیند/سیستم.
  آشنایی با متدهای فرایندی (PCF)APQP, APQCT
  آشنایی با زبان مدلسازی BPMN و UML

 • فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۳
  مجموعه رستورانهای زنجیره ای شیلا
  مهندسی صنایع/ همکاری پروژه ای به عنوان کارشناس تحلیل داده ها

  توضیحات: پایش داده های فروش مجموعه شعب و سبد محصولات
  براورد پارامترهای کنترل فرآیند

 • دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان قزوین
  مهندسی صنایع/ کارشناس تحقیق و مشاوره

  توضیحات: تهیه پروپوزالهای پژوهشی در ارتباط با پروژه های پژوهشی بخشهای دولتی و خصوصی
  برگزاری همایش تقدیر از شرکتهای برتر استان قزوین در طرح رتبه بندی IMI100

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Papers: 1- Ghasemi,R., Samimi, Y., and Shahriari, H. Bayesian Estimation of change Point in Phase One Risk Adjusted Control Charts, Journal of industrial and System Engineering, Volume 9, Issue 2, Spring 2016. 2- Ghasemi. R, Nikfar. M, Roghanian. E. A revision on Area Ranking and Division Degree Methods of Ranking Fuzzy Numbers.Scientia Iranica E (2015) 22(3), 1142- 1154 . 3- قاسمی. رضا، صمیمی، یاسر، شهریاری، حمید. شناسایی زمان تغییر و مقدار شیب روند در نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده در فاز 1.مهندسی صنایع و مدیریت، شریف، (تابستان 1394)، دوره 1-31، شماره1- صفحه 72-65
 • 1392
  1-Ghasemi,R., Samimi, Y., and Shahriari, H. Bayesian Estimation of change Point in Phase One Risk Adjusted Control Charts, Journal of industrial and System Engineering, Volume 9, Issue 2, Spring 2016. 2-Ghasemi. R, Nikfar. M, Roghanian. E. A revision on Area Ranking and Division Degree Methods of Ranking Fuzzy Numbers.Scientia Iranica E (2015) 22(3), 1142- 1154. 3- قاسمی. رضا، صمیمی، یاسر، شهریاری، حمید. شناسایی زمان تغییر و مقدار شیب روند در نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده در فاز 1.مهندسی صنایع و مدیریت، شریف، (تابستان 1394)، دوره 1-31، شماره1- صفحه 72-65

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه، ورزش (شنا، پیاده روی).

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک: Training Course, SEMATEC
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quality Assurance
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارت امتیازی متوازن (Bsc)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic Planning
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی برنامه ریزی استراتزیک در سازمان فنی و حرفه ای
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک: Training Course, Tose'e
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزشی در سازمان فنی و حرفه ای
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی، مجتمع فنی تهران
 • Interviewing Skills Workshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: Training Course, Radman
 • HR Competency Models
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Process Reenginnering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistics and Data Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO/TS, ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Enterprise Architect
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Edraw, Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک: Training Course, SEMATEC
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quality Assurance
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارت امتیازی متوازن (Bsc)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic Planning
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی برنامه ریزی استراتزیک در سازمان فنی و حرفه ای
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک: Training Course, Tose'e
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزشی در سازمان فنی و حرفه ای
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی، مجتمع فنی تهران
 • Interviewing Skills Workshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: Training Course, Radman
 • HR Competency Models
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Process Reenginnering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistics and Data Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO/TS, ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com