مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی زبان انگلیسی
    گرایش مترجمی /دانشگاه پیام نور خوی / معدل 16
https://.com