مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش بین الملل /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی راه آهن
  گرایش حمل و نقل ریلی /دانشگاه علم و صنعت

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بهپرداز جهان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

دانش تخصصی

 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با استانداردهای آموزشی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین و اجرا شرح شغل ONET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با استانداردهای آموزشی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین و اجرا شرح شغل ONET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com