مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 14.79
 • 1378 تا 1384
  کارشناسی فلسفه
  /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  محاسب پر
  مالی و حسابداری/

  توضیحات: فاقد بیمه و مزایای شغلی.
  در حال حاضر شرکت نامبرده فعالیت قانونی ندارد.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارآفرینی
 • ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویرایش رایانه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارآفرینی
 • ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویرایش رایانه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com