مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1368 تا 1363
    کارشناسی مکانیک
    گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه پلی تکنیک
https://.com