مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آموزش عالی هدف-ساری / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • طراحی مدارهای الکترونیکی-برق صنعتی-سخت افزار رایانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • PLC-matlab-icdl
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: شکوه-کانون
دانش تخصصی
 • طراحی مدارهای الکترونیکی-برق صنعتی-سخت افزار رایانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com