مختصری از من

من نسبت به سازمان خوداحساس تعهد داشته و
نسبت به وظایف خوددرسازمان کاملا احساس
مسئولیت وتعهددارم.مشتری مداری وارتباط موثربامشتری وداشتن روحیه کار تیمی ازمهارتهای اینجانب میباشد.افزایش دانش تخصصی و
مهارتهای شغلی وبه روزکردن دانش تخصصی از
علایق من میباشد.بویژه اگربتوانم این دانش رابصورت مطلوبی دراختیارسازمان خودقراردهم.

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1384
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران / معدل 13.63

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  بانک پارسیان
  مالی و حسابداری/ کارمندباجه

  توضیحات: گذراندن موفقیت آمیز دوره های ضمن خدمت نظیر نرم افزارهای کاربردیmicrosoft officeودوره های آموزشی مهارتهای ارتباطی ومشتری مداری ومدیریت مشتریان....ورسیدن به رتبه کاربر1بانکی که عالیترین رتبه دراین سطح میباشد

پروژه ها

 • 1382
  سنجش رضایت مشتریان ایران خودرو
  پژوهشگر

  توضیحات: همکاری باموسسات پژوهشی ونظرسنجی نظیر موسسه امین مردم.روابط عمومی بانک شهر.دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان پرسشگر وپژوهشگر

افتخارات

 • 1378
  کسب رتبه 165کنکورسراسری وقبولی دردوره روزانه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه بسیاربه موسیقی وفیلم ومطالعه دراین زمینه ها وعلاقمندی بسیاربه مقوله شعر وادبیات ومطالعه تخصصی دراین زمینه .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالی وحسابداری.بازاریابی.منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی

ابزار و نرم افزار

 • آفیس شاملword. Excel. Access. PowerPoint واینترنت. Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDLازسازمان فنی و حرفه‌ای ومدرک نرم افزارهای کاربردی ازبانک پارسیان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی وحسابداری.بازاریابی.منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
https://.com