مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید بهشتی

ابزار و نرم افزار

 • Altium Designer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازنده های ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازنده های AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSPICE
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • XILINX_ISE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی مدارهای دیجیتال بر روی FPGA
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان طراحی سخت افزار Verilog
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com