مختصری از من

اینجانب خود را شخصی وظیفه شناس و مسولیت پذیر می دانم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب (از هر جنبه ) حداکثر توان خود را خواهم گذاشت.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش خاک و پی /دانشگاه ازاد واحد همدان
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت ایرسا خاکبیز
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه ( ساختمان اداری 6 طبقه )
 • خرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲
  شرکت ساختمانی رویین دژ الوند
  مهندسی عمران معماری/ کمک سرپرست کارگاه (ساختمان تجاری مسکونی 10 طبقه )
 • شهریور ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت اشکوب بهین همدان
  مهندسی عمران معماری/ کمگ نقشه بردار ( خطوط انتقال فاضلاب شهری)

ابزار و نرم افزار

 • Etabs & Safe
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com