مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
  گرایش مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی صبا ارومیه / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com