مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی فيزيك
  گرایش هسته اي /دانشگاه آزاد ياسوج

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  دلتا پنجره
  مسئول دفتر/ مديريت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com