مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد پرند

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دفتر واردات محصولات آرایشی لیدو و آریکو
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  دفتر خدمات مسافرتی بهاران گشت امید
  کانتر خارجی

  توضیحات: در این دفتر حدود یک سال تک کانتر خارجی بودم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • صدور بلیط هواپیما
  100% Complete
  عنوان مدرک: امدئوس مقرماتی
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: word -excel- power point
 • هنر
  100% Complete
  عنوان مدرک: بافت تابلو فرش

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: word
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: excel
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: power point

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • صدور بلیط هواپیما
  100% Complete
  عنوان مدرک: امدئوس مقرماتی
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: word -excel- power point
 • هنر
  100% Complete
  عنوان مدرک: بافت تابلو فرش
https://.com