مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه آزاد خمینی شهر

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۵
    نگین رز سپاهان
    برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر برنامه ریزی نت
https://.com