مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 15.77

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  پرشین گلف استار
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی داخلی

  توضیحات: کارشناس بازرگانی داخلی، آشنا به امور مناقصات و انجام آن

پروژه ها

 • قطعه بندی صفحات فارسی با روش فازی و شبکه عصبی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ration Rose
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com