مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه / معدل 17
 • 1381 تا 1386
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 13.09

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت خودروسازی بن رو
  مهندسی برق/ مهندس برق
 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت پیمانکاری کوشا شروین ؛رب
  مهندسی برق/ مهندس برق
 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت پیمانکاری
  مهندسی برق/ کارشناس برق

دانش تخصصی

 • تاسیسات برقی ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک: پایه 2 نظارت و طراحی نظام مهندسی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تاسیسات برقی ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک: پایه 2 نظارت و طراحی نظام مهندسی
https://.com