مختصری از من

اینجانب فردی مقرراتی ودارای انظباط ونظم خاص می باشم وهمچنین به اصول اخلاقی وحرفه ای شغلم پایبندم .
بیش 26سال سابقه کارحسابداری دربخش صورتهای مالی وحقوق ودستمزدواموال .انباردارم

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1380
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزادآبادان وخرمشهر / معدل 14.2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۶۹ تا دی ۱۳۹۵
  آبفااهواز
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: کارشناس مسول حقوق ودستمزد-کارشناس مسول ممیزی وپرداخت -رییس حسابداری آابفااهواز-مدیرامورمشترکین آبفااهواز-کارشناس ومشاورمالی صندوق نظام پزشکی ایران-مدیرمالی شرکت سپنتابین الملل وکارهای گوناگون درزمینه مالی بصورت پاره وقت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1384
  مدرس دانشکده نیروخوزستان

افتخارات

 • 1395
 • 1387
  گذراندن 76ساعت دوره حسارسی حرفه ای -گذراندن بیش از268ساعت نشریات وزبان تخصص مالی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی واجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com