مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1386
  دیپلم گرافيك

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شركت اجيل و خشكبار تواضع
  مالی و حسابداری/ كمك حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شركت بازرگاني سيهاوي
  مسئول دفتر/ دفتر دار بخش حسابداري و كمك حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com