مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان
    /دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) / معدل 16
https://.com